Weryfikacja Spółki

Zanim udostępnimy możliwość inwestowania w spółkę, analizujemy jej historię oraz historię i doświadczenie zarządu spółki.

Deklaracja Objęcia Udziałów

Inwestor deklaruje kwotę, którą chce zainwestować w udziały, w dalszej kolejności akceptuje złożoną deklarację objęcia udziałów spółki i dokonuje przelewu na wskazany rachunek spółki.

Monitoring Spółki (emitentów)

Platforma monitoruje czynności spółki oraz sposób pożytkowania zebranego kapitału - czy zebrane pieniądze inwestowane są zgodnie z ich przeznaczeniem.

Wypłata zysków

W przypadku spółek o udokumentowanej historii wypłata zysków będzie odbywała się poprzez zaliczki na poczet dywidendy. W przypadku spółek nowych zysk będzie wypłacany rocznie na podstawie podjętej uchwały zgromadzenia wspólników.

Na górę