FAQ’s

c Rozwiń Wszystkie C Zwiń Wszystkie

FAQ ogólne

Proces finansowania na platformie Arqis jest tak pomyślany, aby wszystkie zaakceptowane projekty miały gwarancję uzyskania finansowania poprzez inwestorów będących członkami platformy, jak również przez inwestorów instytucjonalnych z którymi współpracujemy.

Swoje konto możesz zamknąć w dowolnym momencie (niemniej jeśli masz otwarte jakieś projekty lub zainwestowałeś swoje środki w jakieś projekty może to znacząco utrudnić ich realizację).  Aby zamknąć konto to zrobić skontaktuj się z nami.

Tak, konto w naszym serwisie możesz założyć całkowicie bezpłatnie.

ARQIS Property Investment Together udostępnia przestrzeń gdzie osoby zainteresowane pozyskaniem inwestycji mogą zgłosić swoje projekty oparte o spółki zoo, związane z inwestowaniem w nieruchomości. Projekty te są rygorystycznie weryfikowane i oceniane pod względem wykonalności przez specjalistów ARQIS. Zaakceptowane oferty są publikowane gdzie zainteresowane osoby mogą zainwestować swoje środki w wybrane przez siebie projekty. Platforma działa w formie finansowania społecznościowego w formule udziałowej (crowdfunding udziałowy).

Wszystkie inwestycje zabezpieczone są na udziałach spółki zoo będącej właścicielem danej nieruchomości spełniającej określone kryteria. Maksymalnie Projektodawca może uzyskać finansowanie na 70% wartości rynkowej nieruchomości.

Pytania od Inwestorów

Proces finansowania na platformie Arqis jest tak pomyślany, aby wszystkie zaakceptowane projekty miały gwarancję uzyskania finansowania poprzez inwestorów będących członkami platformy, jak również przez inwestorów instytucjonalnych z którymi współpracujemy.

Minimalna kwota inwestycji to 1000 zł. Aktualnie nie mamy żadnego limitu górnego inwestycji.

Niestety na chwilę obecną nie ma takiej możliwości, pieniądze inwestowane są na określony okres zawarty w umowie inwestycyjnej i dopiero po zakończeniu tego okresu inwestorzy otrzymają z powrotem swój zainwestowany kapitał wraz z ustalonymi odsetkami.

Każda inwestycja niesie za sobą określone ryzyko finansowe. Na platformie Arqis.co staramy się zminimalizować ryzyko utraty zainwestowanych przez inwestorów środków,  jak również nieotrzymania odsetek od zainwestowanych środków.

Szczegóły na ten temat znajdziesz w sekcji poświęconej ryzyku inwestycyjnemu.

Domyślnie Twoje inwestycje są widoczne na liście inwestorów danego projektu. Jeśli jednak wolałbyś pozostać anonimowy odpowiednią opcję znajdziesz w swoim profilu: Panel zarządzania > Konto Użytkownika > sekcja Opcje użytkownika

Tak, od wypracowanego na platformie zysku musisz odprowadzić podatek od zysków kapitałowych. Szczegóły najlepiej zweryfikować indywidualnie z doradcą podatkowym.

Odsetki (zysk z inwestycji) wypłacany jest na samym końcu okresu inwestycji.

ARQIS Property Investment Together udostępnia przestrzeń gdzie osoby zainteresowane pozyskaniem inwestycji mogą zgłosić swoje projekty oparte o spółki zoo, związane z inwestowaniem w nieruchomości. Projekty te są rygorystycznie weryfikowane i oceniane pod względem wykonalności przez specjalistów ARQIS. Zaakceptowane oferty są publikowane gdzie zainteresowane osoby mogą zainwestować swoje środki w wybrane przez siebie projekty. Platforma działa w formie finansowania społecznościowego w formule udziałowej (crowdfunding udziałowy).

Wszystkie inwestycje zabezpieczone są na udziałach spółki zoo będącej właścicielem danej nieruchomości spełniającej określone kryteria. Maksymalnie Projektodawca może uzyskać finansowanie na 70% wartości rynkowej nieruchomości.

Czas inwestycji jest zależny od projektu i waha się od 3 do 24 miesięcy. Każdy projekt ma określony swój czas inwestycji. 

Otrzymasz swoje środki powiększone o ustalony procent zysku gdy tylko zakończy się czas dla danego projektu. Podczas tego okresu nie jest możliwe wycofanie swoich zainwestowanych środków.

Pożyczasz (inwestujesz) w starannie wyselekcjonowane projekty nieruchomości prowadzone przez profesjonalistów. Wymagamy aby emitenci lub kontrahenci, z którymi współpracują posiadali udokumentowane doświadczenie. Muszą oni też wykazać się zaangażowaniem min. 30% wartości inwestycji.

Inwestować z nami może każda osoba fizyczna, pod warunkiem, że:

  • Użytkownik musi mieć ukończone 18 lat
  • Użytkownik musi posiadać konto bankowe w Polsce
  • Użytkownik musi być rezydentem Unii Europejskiej
  • Użytkownik posiada pełną zdolność do czynności prawnych

Inwestować mogę również osoby prawne.

Możesz zainwestować w dowolną ilość projektów.

Pytania od Projektodawców

Proces finansowania na platformie Arqis jest tak pomyślany, aby wszystkie zaakceptowane projekty miały gwarancję uzyskania finansowania poprzez inwestorów będących członkami platformy, jak również przez inwestorów instytucjonalnych z którymi współpracujemy.

Jako szybko rozwijająca się firma z wizją pożyczania 100 milionów złotych rocznie na finansowanie projektów nieruchomościowych obecnie nie mamy górnego limitu. Mamy jednak dolny limit w wysokości 100 000 zł.

Na rynku nieruchomości bezcenne jest doświadczenie. W ARQIS rozpatrujemy potencjał każdego zgłoszonego projektu ale preferujemy doświadczonych inwestorów aby móc zapewnić maksimum stabilności dla naszych inwestorów.

Projekt wkrótce po utworzeniu pojawi się na liście Twoich projektów w Panelu Użytkownika. Po przejściu weryfikacji i uzupełnieniu wszyskich niezbędnych danych przez nasz zespół projekt zostanie opublikowany na naszej stronie. Zostaniesz poinformowany o tym również mailem.

ARQIS Property Investment Together udostępnia przestrzeń gdzie osoby zainteresowane pozyskaniem inwestycji mogą zgłosić swoje projekty oparte o spółki zoo, związane z inwestowaniem w nieruchomości. Projekty te są rygorystycznie weryfikowane i oceniane pod względem wykonalności przez specjalistów ARQIS. Zaakceptowane oferty są publikowane gdzie zainteresowane osoby mogą zainwestować swoje środki w wybrane przez siebie projekty. Platforma działa w formie finansowania społecznościowego w formule udziałowej (crowdfunding udziałowy).

Na górę