POSZUKUJESZ INWESTORA?

Dodaj swój projekt na naszej platformie i znajdź niezbędne finansowanie.

Sami jesteśmy inwestorami i dzięki temu rozumiemy Twoje potrzeby. Dajemy merytoryczne wsparcie w optymalizacji rentowności projektu. Rozmawiasz bezpośrednio z naszymi ekspertami / osobami decyzyjnymi. Wstępną decyzję otrzymasz już po 48 godzinach od zgłoszenia.

Arqis to:

Co nas wyróżnia?

CHCESZ ZAINWESTOWAĆ?

Wykorzystaj moc technologii i bądź częścią nowej ery finansowania społecznościowego.

Inwestując poprzez platformę Arqis wspierasz lokalne, małe i średnie firmy z rynku nieruchomości odgrywające kluczową rolę w rozwiązywaniu niedoboru mieszkań na polskim rynku.

Inwestowanie z Arqis to:

W jakie projekty możesz zainwestować?

Bezpieczeństwo

Jak konkretnie zabezpieczamy Twoje środki finansowe?

Rygorystyczna analiza inwestycji

Dzięki temu akceptujemy tylko najkorzystniejsze, bezpieczne i dochodowe projekty.

Zabezpieczenie na udziałach spółki celowej

Ten najwyższy poziom bezpieczeństwa zapewnia prawne i finansowe bezpieczeństwo zainwestowanego kapitału.

Specjalistyczna wiedza

Finansujemy tylko projekty nieruchomościowe. Nasi eksperci to inwestorzy z ogromnym doświadczeniem praktycznym, które ma zapewnić powodzenie wszystkich zaakceptowanych na platformie projektów.

Jesteśmy platformą stworzoną przez inwestorów dla inwestorów, specjalizujemy się w finansowaniu wyłącznie projektów opartych na nieruchomościach.

Naszą wizją jest:

INWESTUJ I POMAGAJ

10% wypracowanego przez platformę zysku zasila wybraną akcję charytatywną

Ryzyko inwestycyjne

Wprowadzenie:

Uwaga! Inwestowanie w nieruchomości może być bardzo zyskowne, lecz niesie ze sobą także szereg ryzyk, które w sytuacji ich zmaterializowania się mogą w skrajnych przypadkach doprowadzić do utraty zainwestowanych środków.

Jednak na platformie Arqis ochrona pieniędzy inwestorów jest naszym priorytetem numer jeden. To nasz podstawowy obowiązek aby zająć się każdym z zagrożeń i zminimalizować jego wpływ na Twoje zainwestowane pieniądze. 

W celu zwiększenia bezpieczeństwa zalecamy aby nasi inwestorzy dywersyfikowali swój kapitał poprzez inwestycje w więcej niż jeden projekt. Rekomendujemy także abyś nie inwestował więcej pieniędzy niż możesz stracić bez zmiany Twojego standardu życia. 

ARQIS GUARD™

Podstawą naszego podejścia do ograniczenia ryzyka jest ARQIS GUARD, czyli 3 poziomowy system chroniący fundusze naszych inwestorów. Mają one na celu zminimalizowanie ryzyka związanego z inwestowaniem ze pośrednictwem naszej platformy. Trzy główne poziomy ochrony to:

Rygorystyczna analiza inwestycjiDzięki temu akceptujemy tylko najkorzystniejsze, bezpieczne i dochodowe projekty.

Najwyższy poziom bezpieczeństwo prawnego


Współpracujemy z renomowaną kancelarią prawną oraz spełniamy wymogi najnowszych wymagań EU odnośnie inwestowania społecznościowego ECSP.

Specjalistyczna Wiedza

Finansujemy tylko projekty nieruchomościowe. Nasi eksperci to inwestorzy z ogromnym doświadczeniem praktycznym, które ma  zapewnić powodzenie wszystkich zaakceptowanych na platformie projektów.

Ryzyko wahań wartości nieruchomości

Ceny nieruchomości mogą rosnąć i spadać w wyniku szeregu czynników ekonomicznych na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym. 

Podstawą naszej działalności jest jednak zrozumienie czynników wpływających na wahania wartości nieruchomości, dzięki czemu możemy zidentyfikować nieruchomości, które są najbezpieczniejszą inwestycją.

Przy każdej okazji inwestycyjnej nasi eksperci ds. nieruchomości oceniają wszystkie kluczowe parametry nieruchomości. Oceniamy m.in atrakcyjność lokalnego rynku pod względem inwestycji napływających, rozwoju biznesu i zatrudnienia; dobre połączenia komunikacyjne oraz lokalną specyfikę. Wszystkie te zmieniające się czynniki wpływają na początkową i końcową wartość nieruchomości. Każda nieruchomość podlega także wycenie rzeczoznawcy majątkowego, który pracując dla platformy w sposób konserwatywny wycenia każdą nieruchomość.

Ryzyko Projektodawcy

Istnieje kilka czynników, które mogą spowodować, że pożyczkobiorca nie wywiąże się ze spłaty zobowiązań. Aby zminimalizować to ryzyko, przeprowadzamy rygorystyczny proces analizy opłacalności projektu tzw. due diligence. 

Zarówno przed rozpoczęciem finansowania jak i w trakcie trwania projektu ściśle współpracujemy z każdym projektodawcą, który zwraca się do nas o środki na inwestycję w projekt nieruchomości, aby potwierdzić jego tożsamość, doświadczenie i wiarygodność.

Analizujemy wykonalność propozycji z każdej perspektywy: oceniamy, czy harmonogram spłaty inwestycji jest realistyczny i czy strategia wyjścia (sprzedaż nieruchomości lub refinansowanie) jest możliwa do zrealizowania, aby zapewnić najbardziej opłacalny i bezpieczny sposób postępowania. Weryfikujemy też i nadzorujemy cały proces inwestycji monitorując czy jest ona realizowana zgodnie z przyjętym harmonogramem i planami.

Oświadczenie o ryzyku inwestycyjnym

Przygotowaliśmy pełne oświadczenie o ryzyku inwestycyjnym. Możesz zapoznać się z nim tutaj: oświadczenie o ryzyku inwestycyjnym.

Na górę